مرحله 1 از 37

2%
 • با سلام

      احتراماً، پرسشنامۀ حاضر، دیدگاه‌ها و نگرش‌های نخبگان دانشگاهی و اجرایی کشورمان را در رابطه با تأثیرات تحریم‌ها مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد. این پیمایش، بخشی از پژوهش دانشگاهی با عنوان «نگرش‌سنجی نخبگان ایرانی در حوزۀ اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران» است که در چارچوب رسالۀ دکتری به تصویب گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران رسیده است.

      نتایج این پیمایش می‌تواند نگرش‌های صاحبنظران و مجریان مرتبط با مقولۀ تحریم را شناسایی کرده؛ به درک علمی‌تر و اجرایی‌تر مجراهای کارکرد تحریم‌ها در اقتصاد، سطوح اجتماعی-سیاسی و کنش منطقه‌ای نائل آمده تا بتوان به واکنش با هدف آسیب کمتر شهروندان عادی؛ و نیز کمک به بازی هر چه بخردانه‌تر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از تنگناهای تحریم‌ها دست یافت.

      مقرر گردیده بود که این پژوهش با روش مصاحبۀ حضوری صورت پذیرد، لیکن بدلیل مخاطرات و تنگناهای شرایط کرونایی حاضر، با روش پیمایش پرسشنامه‌ای به انجام می‌رسد. جامعۀ آماری تحقیق از میان نخبگان دانشگاهیِ صاحبنظر در حوزۀ روابط بین‌الملل، مسایل اقتصادی و سیاسی-اجتماعی؛ و همچنین مجریان و مسئولین حوزه‌های یاد شده، بصورت هدفمند گلچین شده‌اند. فلذا با عنایت به تخصص علمی و اجرایی حضرتعالی، پاسخ‌های شما برای این پیمایش بسیار ارزنده است و کمک بسیاری برای سنجش نگرش جامعۀ نخبۀ سیاسی کشور دربارۀ تأثیرات و پیامدهای تحریم خواهد داشت.

      همچنین؛ جهت پاسداری از هویت پاسخ‌دهندگان، برای درج پاسخ‌های واقعی و ایمن، تکمیل فرم حاضر بدون نام و مشخصات هویتی است تا امانتداری از پاسخ‌ها و نگرش‌های پاسخگویان بعمل آید.

  با تقدیم شایسته‌ترین احترامات، روح‌الله تقی‌نژاد، کاندیدای دکتری Ph.D رشتۀ روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران، به شمارۀ دانشجویی: 932304371003 - تلفن همراه هماهنگی: 09125948680


  شیوه‌نامۀ تکمیل پرسشنامه:

      این پرسشنامه در دو گونۀ «فرم آنلاین اینترنتی» (Web-based questionnaire) و «فرم کاغذی» (Paper-based questionnaire)؛ حاصل ویرایش نهایی پس از اِعمال سنجش آزمایشی است که ضمن گردآوری داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش آکادمیک، نهایتاً کمتر از یک ربع زمان را برای پاسخگویی نیاز داشته باشد.

      در متن پرسش‌ها، گویه‌هایی که بیانگر نگرش‌ها نسبت به مسألۀ تأثیرات تحریم هستند آورده شده است؛ سپاسگزار خواهیم بود که میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با انتخاب گزینه‌های مربوطه (در طیف پنج تایی از مقیاس لیکرت) اعلام بفرمایید.

  • اگر با «فرم کاغذی» پرسشنامه راحت‌تر هستید، می‌توانید فایل WORD آنرا از «این لینک» دانلود کرده، پس از تکمیل، آنرا به یارانامۀ (r_taghinejad@diplomats.com) ایمیل و یا براحتی در «این صفحه» بارگذاری (آپلود) نمایید.
  • اگر هم با «فرم آنلاین اینترنتی» راحت‌تر هستید، می‌توانید با انتخاب دکمۀ شروع پرسشنامه در پایین، با همان گوشی همراه خود نیز پرسش‌ها را پاسخ دهید.