انتخابات مجلس
23/آوریل/2014
سوده رضایی , روح‌الله تقی‌نژاد , انتخابات مجلس , سرمایۀ اجتماعی

فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوتۀ بازنگری؛ با تأکید بر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی پژوهشی از خانم سوده رضایی  |  ویراست علمی: روح‌الله تقی‌نژاد

نوشتار فرارو، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بازمهندسی فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در سرمایۀ اجتماعی چه تأثیری خواهد داشت؟ این پرسش را می­‌توان در پرسشِ همراه آن تجزیه کرده، مورد مداقه و کنکاش بیشتر قرار داد؛ اینکه بازمهندسی فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اعتماد سیاسی چه تأثیری خواهد داشت؟