ترجمه کتاب روح الله تقی نژاد
21/فوریه/2018
استیو اسمیت,دیسیپلین روابط بین‌الملل

استیو اسمیت و دیسیپلین‌های روابط بین‌الملل برگردان مقالاتی از استیو اسمیت درباره آخرین تئوریهای روابط بین الملل در جامعه آکادمیک امریکا

 مجموعۀ فرا روی، برگردان پارسی از سه مقاله از ایشان به نام‌های «دیسیپلین روابط بین‌الملل؛ همچنان یک دانش اجتماعیِ امریکایی؟»، «ندای جهان ما بسوی هستی؛ نظریۀ روابط بین‌الملل و 11 سپتامبر» و «رهیافت‌های نوین در نظریۀ بین‌المللی» می‌باشد.
17/سپتامبر/2015
جنسیت، ستیزه و صلح سازی,مطالعات زنان,کتاب فمنیسم

جنسیت، ستیزه و صلح سازی برگردان پارسی کتاب Gender, Conflict and Peacebuilding

برگردان فارسی کتاب Gender, Conflict and Peacebuilding نوشتۀ Kimberly Theidon and Kelly Phenicie with Elizabeth Murray.