منابع دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
منابع دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل منابع مطالعاتی پیشنهادی برای کنکور دکتری تخصصی Ph.D علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
منابع دکتری علوم سیاسی

منابع دکتری علوم سیاسی

منابع دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌المللReviewed by روح الله تقی نژاد on Jan 5Rating: 4.0منابع دکتری علوم سیاسی و روابط بین المللمنابع دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل,منابع آزمون دکتری علوم سیاسی,منابع دکتری روابط بین الملل

علوم سیاسی و روابط بین الملل (Ph.D) فهرست منابع آزمون دکتری

ناشر

برگردان

نویسنده

نام منبع

مباحث اندیشه های سیاسی در غرب

زمستان حمید عنایت بنیاد اندیشه سیاسی در غرب؛   از هراکلیت تا هابز
قومس ابوالقاسم طاهری تاریخ اندیشه سیاسی در غرب
مرکز کمال پولادی تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛   – از افلاطون تا ماکیاولی
مرکز کمال پولادی تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛  – از ماکیاولی تا مارکس
امیرکبیر جواد شیخ الاسلامی، علی رامین ویلیام جونز، توماس فاستر خداوندان اندیشه سیاسی – مجموعه کامل، ۶ جلد
نشر باز حسین بشیریه فرانکلین لوفان بومر جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب
نی حسین بشیریه تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم – دو جلدی
قومس ملک یحیی صلاحی اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم
سمت حاتم قادری اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عبدالرحمن عالم موری فورت و دیگران نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم
مرکز کمال پولادی تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم
طرح نو عزت الله فولادوند برایان مگی مردان اندیشه
کوچک خشایار دیهیمی مایکل ایچ لسناف فیلسوفان سیاسی قرن بیستم
آینه پویان حسین بشیریه نظریه های فرهنگ در قرن بیستم
علمی فرهنگی فرهنگ رجائی لئو اشتراوس فلسفه سیاسی چیست؟
مرکز بابک احمدی مدرنیته واندیشه انتقادی
نقش و نگار مرتضی مردیها پی یر بوردیو نظریه کنش
هرمس سعید حنایی کاشانی ریچارد یالمر علم هرمنوتیک : نظریه تأویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر
نقش جهان حسینعلی نوذری گروهی از مولفین صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته؛ – مدرنیسم و پست مدرنیسم
طرح نو علی پایا کارل پوپر اسطوره چارچوب – در دفاع از علم و عقلانیت
دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی علیرضا کاهه ماری هاکس ورث علم سیاست و سیاست علم
آران احمد تدین ویلیام بلوم نظریه های نظام سیاسی – دو جلدی
نیلوفر یدالله موقن ارنست کاسیرر فلسفه روشنگری
نگاه معاصر سید جواد طباطبایی جدال قدیم و جدید
آینه پویان عبدالوهاب احمدی موریس بارنیه مدرنیته سیاسی
مرکز نشر دانشگاهی لیلی سازگار ژان ژاک شوالیه آثار بزرگ سیاسی؛ از هابز تا هیتلر
؟ حسینعلی نوذری انیشتاین و فاگلمان مکتب‌های سیاسی
روشنگران عباس مخبر دیوید هلد مدلهای دموکراسی
کویر ؟ لئواشتراوس و کراپسی نقد نظریه دولت جدید

مباحث  اندیشه سیاسی در اسلام

امیرکبیر حمید عنایت اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر
سمت حاتم قادری اندیشه های سیاسی در اسلام وایران
سمت و دانشگاه مفید داوود فیرحی نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران
نی داوود فیرحی قدرت دانش و مشروعیت در اسلام
دانشگاه مفید داوود فیرحی تاریخ تحول دولت در اسلام
سمت ابراهیم برزگر تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران
مرکز کمال پولادی تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام
کویر سیدجواد طباطبایی هانری کربن تاریخ فلسفه اسلامی
خوارزمی بهاء الدین خرمشاهی حمید عنایت اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
امیر کبیر حمید عنایت سیری در اندیشه سیاسی عرب؛ – از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی دوم
علمی و فرهنگی صدری نیا نجاح محسن اندیشه سیاسی معتزله
امیرکبیر عمید زنجانی فقه سیاسی
قومس آروین روزنتال اندیشه سیاسی اسلام
قومس فرهنگ رجایی تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان
عمید زنجانی مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
نائینی تنبیه­الامه و تنزیه­المله
محمدمهدی شمس الدین نظام سیاسی و مدیریت
علی اصغر حلبی تاریخ نهضتهای دینی، سیاسی معاصر
حمید احمدی دکمجیان جنبش­های اسلامی در جهان عرب

مباحث اندیشه سیاسی در ایران

کویر سید جواد طباطبایی درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران
کویر سید جواد طباطبایی در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران
کویر سید جواد طباطبایی زوال اندیشه سیاسی در ایران
نگاه معاصر سید جواد طباطبایی تأملی درباره ایران – دیباچه بر نظریه انحطاط ایران
تبریز: ستوده سید جواد طباطبایی تأملی درباره ایران – نظریه حکومت قانون در ایران
تبریز: ستوده سید جواد طباطبایی تأملی درباره ایران – مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی
کویر سعیده سریانی فروغ جهانبخش از بازرگان تا سروش

مباحث نظریه های  جامعه شناسی

علمی فرهنگی باقر پرهام ریمون آرون مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی
علمی فرهنگی محسن ثلاثی لوئیس کوزر زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
دانشگاه شهید بهشتی محمد صادق مهدوی جورج ریتز نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر
علمی فرهنگی جورج ریتز نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر
نی منوچهر صبوری آنتونی گیدنز سیاست، جامعه­شناسی و نظریه اجتماعی
نی حسن چاوشیان آنتونی گیدنز جامعه شناسی؛ پیش درآمدی انتقادی
سروش تقی آزاد ارمکی نظریه های جامعه شناسی
سمت غلامعباس توسلی نظریه های جامعه شناسی
دوران منوچهر محسنی مقدمات جامعه شناسی
نی صدیقی و  طلوعی تیم دیلینی نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
نی حمید رضا جلائی پور و جمال محمدی نظریه های متاخر  جامعه شناسی

مباحث جامعه شناسی سیاسی

میزان ابوالفضل قاضی موریس دورژه بایسته های جامعه شناسی سیاسی
نی حسین بشیریه جامعه شناسی سیاسی
قطره حریری اکبری تام باتامور جامعه شناسی سیاسی
توس محمد حسین فرجاد سیمور مارتین لیپست جامعه شناسی سیاسی
سمت منوچهر صبوری مایکل راش جامعه و سیاست
سمت احمد نقیب زاده درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی
مروارید داریوش آشوری درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی
کویر محمد تقی دلفروز کیت نش جامعه شناسی سیاسی معاصر
میزان سید رحیم ابوالحسنی اندرو افریت نگرشهای جامعه شناسی سیاسی
نگاه معاصر حسین بشیریه عقل در سیاست
حسین بشیریه دولت و جامعه مدنی
حسین بشیریه جامعه شناسی تجدد
پاپیروس احمد کریمی جی اچ آّراهام خاستگاههای جامعه شناسی
قومس احمد نقیب زاده برتران بدیع توسعه سیاسی
نی منصور وثوقی گی روشه کنش اجتماعی
مترجم احمد شهسا جان گنت کالبرایت کالبد شکافی قدرت
قطره مجید محمدی آنتونی گیدنز سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر
نی منوچهر صبوری آنتونی گیدنز سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی
نشر دانشگاهی حسین بشیریه برینگتون مور ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی
نی حسین بشیریه اندرو وینست نظریه های دولت
ساموئل هانتیگتون سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی
پژوهشکده مطالعات راهبردی محمد علی قاسمی تدوین کیت نش راهنمای جامعه شناسی سیاسی  – مجموعه مقالات، ۲ جلد
نی فرهنگ ارشاد جان فوران نظریه پردازی انقلابها
قومس علیرضا طیب استانفورد کوهن تئوریهای انقلاب
دانشگاه تهران حسین بشیریه انقلاب و بسیج سیاسی
قومس احمد نقیب زاده روبرت میخلز جامعه شناسی احزاب سیاسی
قومس احمد نقیب زاده برتران بدیع جامعه شناسی دولت
نی عبدالرحمن عالم بنیادهای علم سیاست
نگاه معاصر حسین بشیریه آموزش دانش سیاسی
قومس عبدالرحمن عالم اندرو هیوود مقدمه نظریه سیاسی
قومس عبدالرحمن عالم آلن  بال سیاست و حکومت جدید
سمت عبدالعلی قوام سیاست شناسی ؛ مبانی علم سیاست
نگاه معاصر حسین بشیریه گذار به دموکراسی- مباحث نظری
نگاه معاصر حسین بشیریه گذار به مردم سالاری
دادگستر احمد نقیب­زاده احزاب سیاسی و عملکرد آنها در جوامع امروزی
زوار رضا علومی موریس دورژه احزاب سیاسی
پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی باری بوزان مردم، دولتها و هراس
کویر فاطمی و بزرگی چاندوک جامعه مدنی و دولت
حمیرا مشیرزاده درآمدی نظری بر جنبشهای اجتماعی
محمد تقی دلفروز دوناتلد دلاپورتا، ماریو دیانی مقدمه­ای بر جنبش­های اجتماعی
آستان قدس ظفریان رابرت دال تجزیه و تحلیل جدید سیاست

مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران

خدمات فرهنگی رسا احمد تدین جان فوران تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران؛  – مقاومت شکننده
نی گل محمدی و فتاحی یرواند آبراهمیان ایران بین دو انقلاب ؛  درآمدی بر جامعه شناسی معاصر ایران
نی محمد ابراهیم ­فتاحی یرواند آبراهمیان تاریخ ایران مدرن
شیرازه سهیلا ترابی فارسانی یرواند آبراهمیان مقالاتی در جامعه شناسی ایران
قومس سید علیرضا ازغندی درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران
قومس سید علیرضا ازغندی نخبگان سیاسی بین دو انقلاب
قومس سید احمد موثقی نوسازی و اصلاحات در ایران – از اندیشه تا عمل
روزنه صادق زیباکلام سنت و مدرنیته
روزنه صادق زیباکلام ماچگونه ما شدیم؟
روزنه صادق زیباکلام مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
گام نو حسین بشیریه موانع توسعه سیاسی در ایران
نگاه معاصر حسین بشیریه دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در ج. ا. ایران
ققنوس مهدی حقیقت خواه نیکی آر کدی نتایج انقلاب ایران
قلم عبدالرحیم گواهی نیکی آر کدی ریشه های انقلاب ایران

مباحث سیاست و حکومت در ایران معاصر

سمت علیرضا ازغندی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران؛ – ۱۳۵۷ – ۱۳۲۰   دو جلد
سمت صادق زیباکلام تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران- ۱۳۲۲- ۱۳۲۰
زمینه احمد اشرف موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه
مرکز محمد علی- همایون کاتوزیان اقتصاد سیاسی ایران
نی محمد علی- همایون کاتوزیان تضاد دولت و ملت در نظریه تاریخ و سیاست در ایران
مرکز موسی غنی نژاد تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر
امیرکبیر فضل الله نیک آیین فرد هالیدی ابران : دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری
مرکز سعید برزین جناح بندی سیاسی در ایران از دهه ۶۰ تا خرداد ۷۶
قومس علیرضا امینی و ابوالحسن شیرازی تحولات سیاسی-  اجتماعی ایران – از قاجاریه تا رضا شاه
قومس غلامعباس مصلی نژاد جمهوری خواهی در ایران
قومس غلامعباس مصلی نژاد پایان جمهوری خواهی در ایران
قومس غلامعباس مصلی نژاد دولت وتوسعه اقتصادی در ایران
قومس غلامعباس مصلی نژاد آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران

مباحث روابط و سیاست خارجی در ایران

قومس سید علیرضا ازغندی روابط خارجی ایران۱۳۵۷- ۱۳۲۰  – دولت دست نشانده
امیرکبیر عبدالرضا هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران
میزان منوچهر محمدی تاریخ روابط خارجی پهلوی
میزان منوچهر محمدی تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی
قومس سید علیرضا ازغندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
قومس سید علیرضا ازغندی چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نی روح الله رمضانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امورخارجه سید محمد کاظم سجادپور سیاست خارجی ایران؛ – چندگفتار در عرصه های نظری و عملی
وزارت امورخارجه امیر حاجی یوسفی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای
وزارت امورخارجه نسرین مصفا و حسین نوروزی نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
کیهان رضا رئیس‌طوسی نفت و بحران انرژی
تاریخ معاصر ایران رضا رئیس‌طوسی مقالات مربوط به دورة مشروطیت
ایران فردا رضا رئیس‌طوسی «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران»
چشم‌انداز ایران رضا رئیس‌طوسی «پیشنهاد بانک جهانی» دیگر مطالب ایشان در مجلات دیگر، از جمله اظهار نظرها در رسانه‌ها بسیار مهم میباشد.
آوای نور اصغر جعفری ولدانی روابط خارجی ایران – بعد از انقلاب اسلامی
مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هادی سمتی «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران»
فصلنامة راهبرد یاس: ش ۲، ۳ ، ۴  و ۵ – تابستان ۱۳۸۴ و به بعد دیگر مطالب ایشان در مجلات دیگر، از جمله اظهار نظرها در رسانه‌ها بسیار مهم میباشد. منوچهر محمدی و ابراهیم متقی «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور»– قسمت ۱، ۲، ۳، و ۴
مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منوچهر محمدی مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران دیگر مطالب ایشان در مجلات دیگر، از جمله اظهار نظرها در رسانه‌ها بسیار مهم میباشد.
مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه محمود سریع‌القلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛  بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف
میزان کولائی، متقی، آقایی نه شرقی، نه غربی؛  روابط ایران با اتحاد شوروی و ایالات متحده
مؤسسة خدمات فرهنگی رسا دیگر مطالب ایشان در مجلات دیگر، از جمله اظهار نظرها در رسانه‌ها بسیار مهم میباشد. سعید مدنی مجلس ششم؛ بیم ها و امیدها؛ صص ۱۴۶-۱۱۱ مقالة «فرایند نادیده گرفتن سیاستگذاری خارجی» از رضا رئیس‌طوسی
در این درس، نظرات آقای دکتر رئیس طوسی، دکتر رمضانزاده و دکتر شعلهسعدی، و حتی برخی مواقع، دکتر منوچهر محمدی مهم است. به جز دکتر رئیسطوسی و دکتر محمدی، دو استاد دیگر هنوز تألیفات چشمگیری در مورد سیاست خارجی ایران ندارند اما در این مباحث صاحبنظرند و معمولاً در فرایند طرح سئوال شرکت میکنند. این دو استاد بر مطالعة سیاست خارجی به صورت مسائل روز و نهایتاً تحولات سیاست خارجی از انقلاب به بعد و حتی دورة آقای خاتمی اصرار دارند

مباحث جهان سوم

سمت احمد ساعی مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
قومس احمد ساعی درآمدی بر مسائل اقتصادی و سیاسی جهان سوم
قومس احمد ساعی توسعه در مکاتب متعارض
قومس احمد ساعی نظریه های امپریالیسم
قومس احمد ساعی کوک پنگ خور جهانی شدن و جنوب
قومس احمد ساعی رونالد چیلکوت نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی
قومس احمد ساعی و مهدی تقوی توماس لارسون و دیوید اسکیدمور اقتصاد سیاسی بین الملل
قومس احمد ساعی و سعید میر ترابی پیتر برنل و ویکی رندال مسائل جهان سوم – – سیاست در جهان در حال توسعه
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه – ۲۶۵ ص اول محمود سریع القلم عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه محمود سریع القلم ایران و جهانی شدن
سفیر محمود سریع القلم عقل و توسعه یافتگی
علمی و فرهنگی محمود سریع القلم توسعه یافتگی – مبانی ثابت پارادایم توسعه
سفیر محمود سریع القلم توسعه جهان سوم و نظام بین الملل
مرکز مطالعات ملی محمود سریع القلم فرهنگ سیاسی ایران
قومس همایون الهی شناخت ماهیت و عملکرد امپرالیسم
قومس همایون الهی امپریالیسم و عقب ماندگی
قومس همایون الهی کارتلهای جند ملیتی و توسعه یافتگی
قومس سید احمد موثقی بژورن هتنه تئوری توسعه و سه جهان
وزارت امورخارجه عبدالعلی قوام جهانی شدن و جهان سوم
قومس سید احمد موثقی اس. سی. دیوب نوسازی و توسعه ؛ در جستجوی قالبهای فکری بدیل
دانشگاه پیام نور عبدالعلی لهسایی زاده جامعه شناسی توسعه – رشته­ی علوم اجتماعی
قومس حسین سیف زاده نوسازی و دگرگونی سیاسی
قومس حسین سیف زاده پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی در نظم حقوق بشری فردی- بومی- جهانی شده
دانشکدة امور اقتصادی مهدی تقوی جمعی از نویسندگان اقتصادسیاسی بین‌الملل
نی محمد بهکیش جهانی شدن و اقتصاد ایران
مجلة سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ مقالات – ویژة جهانی شدن
قومس احمد ساعی قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم
دانشگاه شهید بهشتی عبدالعلی قوام نقد نظریه­ های مربوط به نوسازی و دگرگونی سیاسی
مرکزآموزش مدیریت دولتی علیرضا طیب گابریل آلموندو همکاران چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی
دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه امیر محمدحاجی یوسفی و  قائنی نجفی برایان کلایو اسمیت فهم سیاست جهان سوم
حمیرا مشیرزاده باری اکسفورد نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ
خوارزمی پل بروک جهان سوم در بن بست
کویر هوشنگ مقتدر گلداف هاری امپریالیسم، تاریخ، تئوری، جهان سوم
مجموعه مقالات دکتر احمد ساعی در  مجلة اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه. در آخرین تحولات مربوط به این درس، جناب آقای دکتر ساعی به حکم عمید زنجانی، رئیس دانشگاه، از تاریخ تیرماه ۱۳۸۵ بازنشست شدند. در نبود ایشان، دکتر شیرخانی تمام سئولات را طرح خواهند نمود

مباحث روش شناسی و روش تحقیق

قومس ابوالقاسم طاهری روش تحقیق در علوم سیاسی
فرزان روز محمود سریع القلم روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه تهران جهانگیر معینی علمداری روش شناسی نظریه های جدید در سیاست؛ – اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی
پژوهشکده مطالعات راهبردی امیر حاجی یوسفی دیوید مارش و جری استوکر نظریه و روش در علوم سیاسی
سمت عباس منوچهری رهیافت و روش در علوم سیاسی
مرکز نشر دانشگاهی لیلا سازگار یارول مانهایم و ریچارد ریچ روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی
پژوهشکده مطالعات راهبردی مرتضی مردیها برایان فی پارادایم شناسی علوم انسانی
سمت سعید زیبا کلام آلن چالمرز چیستی علم
امیرکبیر خسرواسدی موریس دوورژه روشهای علوم اجتماعی
توتیا عبدالحسین نیک گهر ریمون کیدی، لوک وان کامپنهود روش تحقیق در علوم اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی باقر ساروخانی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
نی احمد گل محمدی کالین های درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی
پژوهشکده مطالعات راهبردی اصغر افتخاری و قدیر نصری روش و نظریه در امنیت پژوهی
پژوهشکده مطالعات راهبردی اصغر افتخاری مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی
دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم کاووس سیدامامی پژوهش در علوم انسانی رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم سیدمحمدکمال سروریان بورنهام/گیلاند/گرانت/هنری روش های پژوهش در سیاست
 در این درس، دکتر افتخاری، دکتر هادیان، و دکتر مستقیمی سئوال طرح میکنند جزوة روش‌شناسی در روابط بین‌الملل، از قاسم افتخاری دورة کارشناسی ارشد

استعداد تحصیلی

کتابخانه فرهنگ هادی مسیح خواهو محمد وکیلی استعداد تحصیلی- شامل بخش های درک مطلب، کمیتی، تجسمی، تحلیلی و منطقی ویژه آزمون دکتری
کتابخانه فرهنگ هادی مسیح خواهو محمدرضا مدیری بانک سؤالات کنکورهای کارشناسی ارشدGraduate Management Admission Test – GMAT

سایر منابع

قومس ابوالقاسم طاهری حکومتهای محلی و عدم تمرکز
قومس عبدالعلی قوام چالش های توسعه سیاسی
سمت عبدالعلی قوام سیاست های مقایسه ای
دانشگاه تهران نسرین مصفا جزوه سیاستهای تطبیقی
دانشکده علوم و فنون فارابی احمد بخشایشی اردستانی درآمدی بر سیاستهای مقایسه ای
نی مهران توکلی استعمار، استعمارگری، استعمارزدایی، جهان سوم
دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه سیدحسین سیف زاده چارلز رینولدز وجوه امپریالیسم
یادواره کتاب سیاوش خلیلی شورینی روشهای تحقیق در علوم انسانی
سمت ملک یحیی صلاحی پرفسور ویلفرد روریش سیاست به مثابه علم
توس عبدالحمید ابوالحمد مبانی سیاست
آوای نور احمد بخشایشی اردستانی اصول علم سیاست
کتابهای جیبی ابوالفضل قاضی موریس دوورژه اصول علم سیاست
امیرکبیر ابوالفضل قاضی موریس دوورژه اصول علم سیاست
آوای نور احمد بخشایشی اردستانی اصول سیاست خارجی ج. ا. ایران
دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منوچهر محمدی آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی ج. ا. ایران
سمت سید احمد موثقی جنبشهای اسلامی معاصر
سمت حمیرا مشیرزاده تحول در نظریه های روابط بین الملل
دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منوچهر شجاعی مونتی پالمر، لاری اشترن و چارلز گایل نگرشی جدید به علم سیاست
نی محمدوحیدقلفی مجلس و نوسازی در ایران- ۱۳۰۲-  ۱۳۱۱ هش
پاژنگ ایرج ذوقی مسایل سیاسی- اقتصادی نفت ایران
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی موسی نجفی اندیشه دینی و سکولاریسم؛  – در حوزه معرفت سیاسی و غرب شناسی
مرکز اسنادانقلاب اسلامی محمدرحیم عیوضی تئوریهای ساخت قدرت و رژیم پهلوی دوم
پاپیروس چنگیز پهلوان اندیشه های سیاسی
نشر باز علی مرشدی زاده هوشنگ امیراحمدی و منوچهر پروین ایران پس از انقلاب
گام نو منصور انصاری جان آر. گیبنز/بوریمر سیاست پست مدرنیته
نی هرمز همایون پور استیون تانسی مقدمات سیاست
دادگستر حمید رضا ملک محمدی استفان دی.تنسی مبانی علم سیاست
دانشگاه شریف آندره گوندر فرانک جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی
نشر توسعه مصطفی ازکیا یان روکس برو جامعه شناسی توسعه – بررسی نظریه های توسعه ­نیافتگی
دانشگاه پیام نور عبدالعلی لهستانی زاده جامعه شناسی توسعه سیاسی
دانشگاه پیام نور عبدالعلی لهستانی زاده جامعه شناسی توسعه – رشته علوم اجتماعی
تقی آزاد ارمکی جامعه شناسی توسعه- اصول و نظریه ها
میزان حسین سیف زاده مدرنیته و نظریات جدید در علم سیاست
سروش دانیل گتیل تبیین در علوم اجتماعی
خشایار دیهمی مایکل اوکشات اندیشه سیاسی در قرن بیستم
بوستان کتاب جلال الدین مدنی تاریخ سیاسی معاصر ایران- ۲جلد
جریان شناسی سیاسی بعد از انقلاب اسلامی
علوم نوین حسین بشیریه جامعه ی مدنی و توسعه ی سیاسی در ایران، گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی علی مرشدی زاده ژان بلاندل حکومت مقایسه ای
خدمات فرهنگی رسا وحید بزرگی، علیرضا طیب رونالد چیلکوت نظریه های سیاست مقایسه ای
احمد کسروی تاریخ انقلاب مشروطه
وزارت کشور علی مرشدی زاده جیمز بلوندل حکومت مقایسه‌ای
پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی مایرون واینر، ساموئل هانتینگتون درک توسعة سیاسی
به کوشش سعیدی سیرجانی ناظم‌الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ایرانیان
برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی اول، دوم، سوم، چهارم
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حکمرانی خوب
مصطفی ملکوتیان بازخوانی علل وقوع انقلاب اسلامی در سپهر نظریه پردازیها
مصطفی ملکوتیان انقلابهای متعارض معاصر
منوچهر محمدی انقلاب اسلامی، زمینه­ها و پیامدها
جمعی از نویسندگان انقلاب اسلامی ایران
پژوهشکده مطالعات راهبردی مرتضی بحرانی کارولین توماس حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی
نی مسعود نیلی دولت و رشد اقتصادی در ایران
نی محمدقلی یوسفی استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی
نی جواد افشارکهن آدریان لفت ویچ دولت های توسعه گرا : «پیرامون اهمیت سیاست در توسعه»
موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران علیرضا خسروی، مهدی میر محمدی آدرین لفت ویچ سیاست و توسعه در جهان سوم
طرح نو احد علیقلیان و افشین خاکباز آدریان لفت ویچ دمکراسی و توسعه
نی نظریه های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب
قومس علی اردستانی ماهیّت و ساختار روش‌شناسی در علم سیاست
میزان غزاله اشرفی‌اسکویی استیو باکلر، دیوید دولوویتز علوم سیاسی در اینترنت
سمت با همکاری محمدرضا تاجیک عباس منوچهری رهیافت و روش در علوم سیاسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داود فیرحی روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی
جهاد دانشگاهی فرشاد مومنی، فریبا مومنی گای پیترز نظریة نهادگرایی در علم سیاست
تبریز : فروزش ج‍ع‍فر ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ راد روش تحقیق در علوم سیاسی و حقوق
ق‍م‌: پ‍ارس‍ای‍ان‌ نهاد رهبری در دانشگاهها ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍اج‍ی‌ی‍وس‍ف‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍یل‌ س‍ی‍اس‍ی
دانشگاه مفید سید صادق حقیقت روش شناسی علوم سیاسی
ق‍وم‍س ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ن‍ج‍اب‍ی روش‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‌ با بهره‌گیری و معرفی نرم‌افزار SPSS
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ک‍اظم‍ی‌ روش‌ و ب‍ین‍ش‌ در س‍ی‍اس‍ت‌؛  – ن‍گ‍رش‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و روش‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍روش‌ م‍ح‍م‍دج‍واد لاری‍ج‍ان‍ی‌ رس‍ال‍ه‌ای‌ در م‍وض‍وع‌ و روش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
استریکلند تحلیل سیاسی
روزنامه ایران محمد زارع برایان فی نظریه اجتماعی و عمل سیاسی؛   بررسی رویکرد های پوزیتیویستی ، تفسیری و انتقادی
نی عباس باقری رمون پولن حقیقت ها و آزادی؛ پژوهش در باره آزادی بیان
الست علی اکبر سیری در اندیشه های سیاسی معاصر
مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی مهدی تقوی چارلز اف.آندرین مقدمه ای بر علم سیاست
علمی و فرهنگی محمود صدری گلن تیندر تفکر سیاسی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احمد جهان بزرگی اصول سیاست و حکومت
نشر ماهی عزت الله فولادوند سی ایچ داد و دیگران مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی
مترجم حسین ظفریان رابرت دال تجزیه وتحلیل جدید سیاست
رازی منصور مشکین پوش برتراند راسل مرجع قدرت و فرد
مرکز نشر دانشگاهی لیلا سازگار آستین رنی حکومت: آشنائی با علم سیاست
مرکز اسناد انقلاب مرکز تحقیقات سیاسی دانشگاه امام صادق- ع منتل ج.ج.شوارتس ساختارهای قدرت: درآمدی بر علم سیاست
ابن سینا حشمت الله عاملی رژیم های سیاسی
ابن سینا حشمت الله عاملی مبانی علم سیاست
امیرکبیر رضا علومی اصول علوم سیاسی
خوارزمی نجف دریا بندری ارنست کاسیرر افسانه دولت
اصفهان: گلبهار محمود کتابی مبانی سیاست و حکومت نوین
سیمرغ بهرام ملکوتی کارلتون کلایمرودی و دیگران آشنائی با علم سیاست
وزارت امور خارجه گروه مترجمان سیمور مارتین لیپست دائره المعارف دموکراسی
ما احمد نعیمی ام .اچ لیپمان و دیگران مبانی علوم سیاسی
اسلامیّه جلال الدین مدنی کلیات علوم سیاسی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ابراهیم علی کنی رابرت موریس مک آیور جامعه و حکومت
میزان حمید احمدی ایان مک لین فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد
وزارت امور خارجه حمیرا مشیرزاده هانس جی. مورگنتا سیاست میان ملّتها
دانشگاه تهران احمد نقیب زاده ماکس وبر دانشمند و سیاستمدار
امیر کبیر، کتاب های جیبی، فرانکلین منوچهر صفا هارولد لاسکی مقدمه ای بر سیاست
گام نو محمد علی کدیور ساموئل هانتینگتون و دیگران گذار به دموکراسی؛ ملاحظات نظری و مفهومی
پژوهشکده مطالعات راهبردی محمود حبیبی مظاهری آلوین  ی. سو تغییر اجتماعی و توسعه؛ مروری بر نظریات نوسازی ، وابستگی و نظام جهانی
کویر حسین راغفر آمارتیاسن توسعه به مثابه آزادی
اختران محمود عبدالله زاده اسوالدو د.ریو ِرو افسانه توسعه؛ اقتصاد های ناکارآمد قرن بیست و یکم
طرح نو عباس زندباف و عباس مخبر پیترایوانز توسعه یا چپاول؛ نقش دولت در تحول صنعتی
نی حسین راغفر و محمد حسین هاشمی کیت گریفین راهبردهای توسعه اقتصادی
پژوهشکده مطالعات راهبردی غلامرضا خواجه سروری لوسین پای و دیگران بحران ها و توالی های توسعه سیاسی
دادگستر احمد موثقی لو آی ام. صفی چالش مدرنیته
فاطمی شاداب وجدی پل هریسون درون جهان سوم
سروش عبدالناصر همتی مشکلات اقتصادی جهان سوم
سمت علی اصغر هدایتی و علی یاسری پیتر بائر و همکاران پیشگامان توسعه
پژوهشکده مطالعات راهبردی غلامرضا خواجه سروی دانیل لرنر گذر جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه
سفیر احمد تدین ایرنه گن ذیر کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم
شیرازه رابرت کلمن، سیموئل جیمز، کلاوس اوفه سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه
هرمس بزرگ نادرزاد کریستیان دلاکامپانی فلسفه سیاست در جهان معاصر
آگه باقر پرهام کریستیان دلاکامپانی تاریخ فلسفه در قرن بیستم
چاپخش سیروس سهامی، فروزان خزائنی نوریا بادیا، لووراس وضعیت جهان سوم در آستانه عصری نو
طرح نو مراد فرهادپور عقل افسرده؛ تأملی در باب تفکر مدرن
نشر باز محمد سالار کسرایی منصور معدل طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ابراهیم متقی و زهره پوستین چی انوشیروان احتشامی سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی
پژوهشکده مطالعات راهبردی سید محمد کمال سروریان و علی صبحدل انریک لارنا و دیگران جنبشهای نوین اجتماعی
کویر محمد تقی دلفروز دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی
دانشگاه مفید سید احمد موثقی انور عبدالملک اندیشه سیاسی عرب در دوره معاصر
روزنه به اهتمام مجتبی مقصودی تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۵۷- ۱۳۲۰
پژوهشکده امور اقتصادی صمد کلانتری نگاهی نو به مسائل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناختی جهان سوم
آگه عبدالحسین نیک گهر ژان-  ایو دورماگن و دانیل موشار مبانی جامعه شناسی سیاسی
نشر عروج یحیی فوزی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران – ۲ جلد، بویژه جلد دوم
پژوهشکده تحقیقات اسلامی آیت مظفری جریان شناسی سیاسی ایران معاصر
امیرکبیر کورش زعیم ولفگانگ ج. مومسن تئوریهای امپریالیسم
قومس سعید میر ترابی پاتریک اونیل مبانی سیاست تطبیقی- نظام های سیاسی تطبیقی
اساطیر علی اصغر حلبی تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
نی فرشاد شریعت مبانی اندیشه سیاسی غرب
نشردانش ایران سعید مقدم سون اریک لیدمان تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس
بابلسر، دانشگاه مازندران مهدی رهبری درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران
رسا منوچهر شجاعی جان. دی. استمپل درون انقلاب ایران
چاپخش سیروس سهامی ایو لاکوست مسائل ممالک کم رشد
امیرکبیر منیر جزنی ایو لاکوست جهان سوم و پدیده کم رشدی
سازمان برنامه و بودجه غلامعلی فرجودی مایکل تودارو توسعه اقتصادی در جهان سوم
دانشگاه صنعتی شریف منوچهر سناچیان آندره گوندرفرانک جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی
پالیال مهدی قراچه داغی پل باران اقتصاد سیاسی رشد و ریشه های عقب ماندگی
امیرکبیر فرهاد نعمانی پل باران، موریس داب و اسکار لانگه اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی و رشد
خوارزمی امیرحسین جهانبگلو پل بروک جهان سوم در بن بست
نی محمدابراهیم فتاحی ولیلایی پروانه آبراهامیان،احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران
اختران ماشاءالله آجودانی مشروطۀ ایرانی

با تشکر؛ روح الله تقی نژاد

نظرات بسته شده اند