Sanction Survey Research
 • تحریم‌ها سبب کاهش تولید در صنایع و کشاورزی گردید.

  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در وابستگی به صادرات نفت، در پی تحریم‌ها کاهش یافته است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها و عدم رابطۀ تجاری و مالی با بخش بزرگی از جهان، تنها دلیل مشکلات اقتصاد و تورمی ایران است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها علیه ایران نتوانست سبب مهار برنامۀ موشکی (محدودسازی موشک‌های دور برد) این کشور گردد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها علیه ایران سبب مهار نسبی برنامۀ هسته‌ای این کشور شده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • کُندی روند رشد و توسعۀ اقتصادی ایران، بیشتر از آنکه به «تحریم‌ها» برگردد، بدلیل «فقدان دولت توسعه‌گرا» و «سوءمدیریت‌های خود مسئولین» است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تنگناهای معیشتی و اقتصادی و مردم، بیشتر از آنکه معلول «تحریم‌ها» باشد، بدلیل «عدم شایسته‌سالاری و ضعف سیستم نظارتی و بازرسیِ فساد مالی و اداری» است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم و فراز و فرودهای غیرمنطقی ارز و نرخ تورم، سبب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه گردیده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها در همۀ کشورها، بیش از آنکه بر تغییر تصمیمات «رژیم سیاسی» مؤثر باشد، سبب نقض حقوق بشر اولیۀ در شهروندان غیرنظامی بویژه زنان و کودکان آن کشور شده است.
  (نظیر حق حیات، حق آزادی عبور و مرور، و نیز نسل سوم حقوق بشر مانند حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر بهداشت و دارو و حق بر سلامت، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، حق بر مالکیت و حق بر آزادی کسب و کار)
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • برای رهایی از تنگناهای معیشتی مردم و الزامات توسعه‌ای کشور، ایران باید سریع‌تر به مذاکره با تحریم‌کنندگان بپردازد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • بایسته‌های توسعه‌ای کشور و مشکلات معیشتی مردم آنقدر هست که ایجاب کند ایران شروط تحریم‌کنندگان (پیرامون محدودسازی فعالیتهای هسته‌ای، موشکی، و کنش منطقه‌ای) را بپذیرد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • مطابق تجربۀ برجام، مذاکره با امریکا، هیچ تأثیری در رفع تحریم‌ها و مشکلات معیشتی مردم ندارد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌های امریکا علیه مردم ایران و تنگناهای شدید اقتصادی، سبب تشدید انزجار تاریخی از این کشور پس از کودتای 28 مرداد 1332 شده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • فشار «تحریم‌ها» بیش‌تر از آنکه سبب «نارضایتی عمومی از رژیم» داخل گردد، سبب «برداشت منفی از دنیای خارجِ بی‌تفاوت نسبت به مشکلات مردمی» گردیده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها علیه مردم ایران و تنگناهای معیشتی نتوانسته بطور مستقیم سبب ایجاد شکاف جدی میان مردم و رژیم شود.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • اعتراضات دی 1396 و آبان 1398 تنها اعتراض به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی و عدم عدالت توزیعی بوده‌اند نه به کلیت رژیم سیاسی کشور.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • جامعۀ توده‌ای ایران طی دوره‌های انتخاباتی دارای شور سیاسی و فعال می‌شوند بدلیل همین دلزدگی مردم از سیاست، تحریم‌ها نتوانست به اعتراضات گستردۀ مردمی منجر شود.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها سبب چنددستگی‌های سیاسی در سطح مسئولین و رهبران حکومت ایران گردید.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها هیچ تأثیر چشمگیری بر مطالبات قومیتی-زبانی کشور با مطالبات احتمالی نداشته است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • کاربست طولانی مدت تحریم‌ها علیه ایران سبب شده است مردم ایران با شرایط تحریمی خو بگیرند و تنگناهای معیشتی و تورمی برایشان عادی گردد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • بدلیل «نبود ایدئولوژی انقلابی و برانداز مدون»، «تحریم‌ها» تأثیری در ایجاد شکاف علنی مردم و رژیم و اعتراضات واقعی برانداز نشده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفممخالفمکاملاً مخالفم
 • میزان نارضایتی مردم از ناکارآمدی مسئولین سیاسی در ایران و تنگنای معیشتی ناشی از تحریم به قدر براندازی هست، لیکن بدلیل فقدان شبکۀ فراگیر و تقسیم نیروها در شبکه‌های مختلف واقعی و مجازی، تنها در حد پتانسیل باقی مانده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفممخالفمکاملاً مخالفم
 • الزامات و بایسته‌های کنش منطقه‌اى ایران را می‌توان در چارچوب رئالیزم حاکم بر خاورمیانه (اصل بقا، بازدارندگى و بى‌اعتمادى به غرب) ارزیابى کرد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • علیرغم تحریم همه‌جانبه علیه ایران، شاهد روند افزایشی بسط نفوذ ایران در منطقۀ غرب آسیا هستیم.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها علیه ایران تأثیری در تغییر کنش منطقه‌ای ایران نداشته است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها سبب تغییر رویکرد ایران در حمایت از گروه‌های اسلامی در عراق و لبنان و یمن و ... شده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • تحریم‌ها سبب تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی اسرائیل گردیده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • غرب و بویژه امریکا تلاش دارند تا با منزوی‌سازی ایران و محدودسازی مبادلات تجاری-مالی و تنگناهای اقتصادی، مانع از آنچه آنان حمایت ایران از تروریزم در خاورمیانه می‌دانند گردند.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • پس از روی کار آمدن ترامپ و با بسط نفوذ منطقه‌ای ایران، نگرانی‌ غرب از «هژمونی منطقه‌ای» آن، جایگزین «تهدید هسته‌ای» این کشور شده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • علت خروج امریکا از برجام و عدم اجرای کامل برجام توسط جهان غرب، این است که آنها در پی کنترل حضور منطقه‌ای ایران هستند.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • همچنانکه رابرت هانتر (سفیر پیشین امریکا در ناتو) معتقد است، تحریم‌کنندگان در نهایت، امنیت مشروع ایران در غرب آسیا و کار در حوزه‌های منافع مشترک با این کشور را می‌پذیرند.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • قدرت نفوذ ایران در منطقۀ غرب آسیا بمراتب بیشتر از سطح نفوذ رقبای منطقه‌ای (مانند عربستان و ترکیه) و حتی امریکا است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • دست شستن از کامیابی‌ها و دستآوردهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه به بهانۀ تنش‌زدایی، با منطق واقعگرایانه همخوان نیست؛ به همین روی جمهوری اسلامی نباید هیچ مذاکره‌ای فراتر از برجام را بپذیرد.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • حضور منطقه‌ای ایران تنها بخاطر تأمین امنیت خود یا راهبرد صدور انقلاب است و تأمین منافع اقتصادی جزو اهداف و برنامه‌های اجرایی سیاست خارجی کشور نبوده و از مزیت‌هایی چون قرابت جغرافیایی و فرهنگی و آشنایی منطقه‌ای خود بهره‌ای در جهت تأمین منافع اقتصادی خود نبرده است.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • ایران می‌بایست هر چه زودتر دکترین میزان و سطح حضور منطقه‌ای خود را منطبق بر منافع و آرمانهای خویش تدوین نماید.
  کاملاً موافقمموافقمنه موافق، نه مخالفمخالفمکاملاً مخالفم
 • ضمن تقدیر و سپاس برای پاسخ به همۀ پرسش‌های این پیمایش، همانطور که در شرح ابتدای این پرسشنامه آمد، جهت پاسداری از هویت پاسخ‌دهندگان، برای درج پاسخ‌های واقعی و ایمن، تکمیل این فرم بدون نام و مشخصات هویتی است تا امانتداری از پاسخ‌ها و نگرش‌های پاسخگویان بعمل آید. لیکن در صورت تمایل می‌توانید هر کدام از بخش‌های زیر را تکمیل نمایید.

 •    
  در صورت تمایل، یک نسخه از تحلیل پاسخ‌های بعمل آمده، در قالب نتیجۀ گزارش پژوهش بعداً تقدیم شما خواهد شد. این نسخه از گزارش تحلیل داده‌های بدست آمده چگونه پیشکش حضرتعالی گردد؟

 

error: نوشته های این تارنما محافظت شده اند