سرفصل دکتری روابط بین الملل
15/سپتامبر/2014
سرفصل درسی دکتری روابط بین الملل

سرفصلهای دوره دکتری روابط بین‌الملل سرفصل‌ها و سیلابس‌های درسی دوره دکتری روابط بین‌الملل

قلمرو روابط بین‌الملل تقریباً از تمام دانش‌های علوم اجتماعی و انسانی مانند جامعه‌شناسی، روانشناسی، علم حقوق، علم سیاست، علم اقتصاد، تاریخ، هنر، ادبیات و حتی علوم دقیقه (ریاضی و فیزیک) بهره می‌گیرد، و هم از این روست که این مقوله در فرهنگ سیاسی غرب به عنوان چند «دیسیپلینی» Multidisciplinary یا Interdisciplinary تلقی می‌گردد. یعنی علمی که از رشته‌ها و نظام‌های مختلف دانش بشری بهره می‌جوید.