مطالعات توسعه ترکیه
18/آوریل/2014
توسعه ترکیه سیاسی اقتصادی,مجید محمدی خویی

نقش تغيير تحولات توسعه سیاسی ترکیه در رشد اقتصادی این کشور  پژوهشی از: مجید محمدی خویی  |  ویراست علمی: روح‌الله تقی‌نژاد

بدلیل غلبۀ منطق سیاست بر منطق اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تحولات اقتصادی این کشورها در بسیاری از موارد ریشه های سیاسی و اجتماعی  دارد. در مورد ترکیه این امر صادق است و باید توسعۀ اقتصادی این کشور را ناگزیر از توجه رهبران حاضر آن به توسعۀ سیاسی و اجتماعی دانست.