مطالعات توسعه
18/آوریل/2014
توسعه ترکیه سیاسی اقتصادی,مجید محمدی خویی

نقش تغيير تحولات توسعه سیاسی ترکیه در رشد اقتصادی این کشور  پژوهشی از: مجید محمدی خویی  |  ویراست علمی: روح‌الله تقی‌نژاد

بدلیل غلبۀ منطق سیاست بر منطق اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تحولات اقتصادی این کشورها در بسیاری از موارد ریشه های سیاسی و اجتماعی  دارد. در مورد ترکیه این امر صادق است و باید توسعۀ اقتصادی این کشور را ناگزیر از توجه رهبران حاضر آن به توسعۀ سیاسی و اجتماعی دانست.
25/ژوئن/2013
رابطه توسعه و امنیت,دانلود کتاب روح الله تقی نژاد

پیوند توسعه و امنیت؛ با تأکید بر دیدگاههای مکاتب امنیت‌پژوهی کتاب برآمده از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد من

 نظریات جدیدتر امنیت‌‌پژوهی بجای پای فشردن و برجسته نمودن نهاد دولت یا رژیم، همچون خاستگاه امنیت، به «فردمحوری» و «انسان‌‌محوری»، چونان خاستگاه امنیت روی آورده‌اند و در روبرو نیز نظریات واپسین‌تر توسعه هم دیگر نه تنها به رشد اقتصادی و یا دیگر ابعاد رسمی رشد و توسعه، که به «توسعۀ انسانی» و فراهم‌‌آوری رشد و شکوفایيِ رفاه و کمال آدمی می‌‌اندیشند. در این نوشتار؛ پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظریات چندگانۀ مطالعات امنیتی، پیوندهای دوسویۀ امنیت و توسعه را به بحث خواهیم نشست.