دانلود مقاله روح الله تقی نژاد
06/دسامبر/2016
بایسته های روابط ایران و روسیه

بایسته‌های روابط ایران و روسیه معلّق میان تحریم‌های غرب تا بحران سوریه

بایسته‌ها و الزامات برای روابط دو کشور ایران و روسیه در میانۀ دو مسأله تحریم‌ها و بحران سوریه چگونه تحلیل می‌گردد؟
09/می/2016
قرارداد سایکس پیکو

sykes–picot Agreement نوشتاری بمناسبت یکصدمین سالگرد قرارداد سایکس - پیکو

روز 16 می که پشت سر گذاشتیم یکصدمین سالگرد قرارداد سایکس – پیکو (Sykes–Picot Agreement) بود. این قرارداد چقدر مهم بود و چه پیامدهایی داشت؟
07/آوریل/2013
روابط ایران و روسیه,دانلود مقاله روح الله تقی نژاد

بایسته‌های روابط آینده ایران و روسیه؛ از الزامات «فناوری‌پایه» تا اقتضائات «انرژی‌محور» اکسپت و چاپ شده در مقالۀ علمی و پژوهشی مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

پژوهش حاضر در پی آن است تا بسترهای نوپدید در نیازهای روزافزون دو کشور در زمینۀ رشد اقتصادی، نیاز به انرژی و نیازهای مالی به درآمدهای برآمده از آنرا به کنکاش بپردازد. امری که با همگامی و همکاری‌های هر چه بیشتر و ناگریز دو کشور می‌تواند آثار امنیتی، اقتصادی و راهبردی شایانی را در پهنۀ سیاست بین‌الملل به بار آورد.
16/آوریل/2012
دریاچه مازندران، مجموعه امنیتی منطقه‌ای,دانلود مقاله روح الله تقی نژاد

انگیزه‌ها و بازدارنده‌های برجسته در مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای دریاچۀ مازندران اکسپت و چاپ شده در فصلنامۀ علمی و پژوهشی راهبرد دفاعی

مقاله برآن است تا با بررسی مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، بر جایگاه عوامل اقتصادی، بویژه عامل بایسته‌های انرژی‌محور، بعنوان برجسته‌ترین انگیزه برای تکوین «مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای دریاچۀ مازندران» تأکید نموده و همچنین، چالش چگونگی پذیرش و وحدت آرا برای تحکیم رژیم حقوقی دریاچۀ مازندران را بمثابۀ مهمترین عامل بازدارنده برای مجموعۀ امنیتی یادشده، تبیین نماید.
02/دسامبر/2010
مقاله جنگ بوسنی

Bosnian War نوشتاری پیرامون جنگ بوسنی

تقسیم جهان به دو بخش «خودی» و «بیگانه» و انتساب ارزشهای مثبت و منفی به این دو بخش، پدیده ای آشنا و متأسفانه بسیار رایج است. در این نوشتار سعی داریم تا پس از بررسی ریشه های خصومت تاریخی منطقه بالکان به جنبش اسلامی مردم مسلمان بوسنی بپردازیم و در پایان چالش های فراروی مسلمانان امروز اروپا خواهد آمد.